cennik

Pracownia Rozwiązań - gabinet psychoterapii indywidualnej i par - cennik


Konsultacja diagnostyczna                                            60 min                  140 zł

Porada psychologiczna                                                    50 min                  140 zł

Sesja psychoterapii indywidualnej                              50 min                  140 zł

Sesja psychoterapii par                                                    80 min                  220 zł

Wizyta domowa - sesja indywidualna                         50 min                   260 zł

Wizyta domowa - terapia par                                         80 min                  360 zł

Wizyta domowa - konsultacja/porada                        50/60 min           260 zł

Test psychologiczny - jednostka badawcza    60 - 180 min  250 zł

Anna Grabowska - psycholog, psychoterapeuta, terapeuta par. Pomoc psychologiczna, psychoterapia indywidualna, terapia par, małżeństw, związków. Warszawa, centrum Rembertowa. Obszary problemowe: lęk i niepokój, zaburzenia lękowe, gniew i kontrola agresywnych zachowań, smutek i żal po stracie, zaburzenia depresyjne, tendencje autodestrukcyjne, poczucie krzywdy, poczucie winy i wstydu, specyfika zaburzeń Dorosłych Dzieci Alkoholików, uzależnienia od substancji chemicznych, uzależnienia behawioralne (seksoholizm, bulimia, hazard, itd.), współuzależnienie jako specyficzna forma przystosowania do destrukcyjnego partnera, problemy ofiar przemocy domowej, PTSD - zespół zaburzeń stresu pourazowego, problemy małżeńskie i seksualne, trudności w bliskich i dalszych relacjach, zaburzenia więzi, samotność, poczucie niskiej wartości, brak asertywności.