Choroba i śmierć - trudne rozmowy

Mój ukochany dziadek trafił do szpitala. Ma nowotwór w zaawansowanej postaci. Lekarze mówią, że niewiele mogą już pomóc i powinniśmy przygotować się na najgorsze. Dziadek nie wie, co mu dolega. Powiedzieliśmy mu, że to jakieś żołądkowe problemy. Czy powinniśmy powiedzieć mu prawdę? Jeśli tak, to jak to zrobić?

Mówić prawdę – ale tu pytanie: ile powiedzieć, a przede wszystkim jak? W sensie prawnym i medycznym pacjent ma prawo do informacji o swoim stanie zdrowia (prawo to wynika z ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta). W sensie psychologicznym sprawa nie jest prosta. Z jednej strony jesteście Wy – rodzina i to, jak przeżywacie tę sytuację i jak sobie z nią radzicie, a z drugiej dziadek, który jest chory i którego informacje dotyczą. Nie ma jednoznacznej odpowiedzi, jak się zachować i co zrobić. Zapotrzebowanie pacjenta na informacje o chorobie i leczeniu jest bardzo różne, tak jak różni są pacjenci. Są osoby, które chcą wiedzieć wszystko o chorobie, sposobach leczenia, rokowaniu, mieć wpływ na sposób leczenia. Są jednak osoby, które mają wysoki poziom lęku, tak wysoki, że nie chcą konfrontować się z zagrażającymi informacjami i wolą nie wiedzieć zbyt wiele. Niektórzy z kolei nie interesują się swoim stanem i leczeniem, ponieważ postrzegają siebie jako wszechmocnych, których choroby i ułomności nie dotyczą, wówczas leczenie próbują odbyć jakby „przelotem” między ważnymi dla nich sprawami, np. w pracy, biznesie. Każda decyzja niesie ze sobą określone konsekwencje. Nie powiecie – odbierzecie dziadkowi prawo decydowania o ostatnim etapie życia – może mógłby podjąć jakieś decyzje, coś komuś powiedzieć, coś załatwić i uporządkować po swojej myśli itp. Jednak każdy ma w sobie inną granicę. Czasem wysyła subtelne sygnały otoczeniu – nie zadaje pytań wcale albo nie wprost, nie interesuje się wynikami badań. Kierując się miłością i szacunkiem, podejmiecie decyzję najlepszą z możliwych, bo to Wy znacie dziadka. Polecam forum onkologiczne Fundacji Dum Spiro Spero. Jak piszą jego założyciele, powstało ono, by nieść pomoc pacjentom onkologicznym oraz ich bliskim, dostarczając im ważne informacje, wsparcie emocjonalne i poczucie, że nie są z problemem choroby nowotworowej sami.

www.pracowniarozwiazan.pl