cennik

Pracownia Rozwiązań - gabinet psychoterapii indywidualnej i par - cennik


Konsultacja indywidualna                                              50 min                  220 zł

Konsultacja partnerska             80 min      330 zł

Sesja psychoterapii indywidualnej                              50 min                  220 zł

Sesja psychoterapii par                                                    80 min                  330 zł

Test psychologiczny - jednostka badawcza    60 - 180 min  500 zł

Anna Grabowska - psycholog, psychoterapeuta, terapeuta par. Pomoc psychologiczna, psychoterapia indywidualna, terapia par, małżeństw, związków. Warszawa, centrum Rembertowa. Obszary problemowe: lęk i niepokój, zaburzenia lękowe, gniew i kontrola agresywnych zachowań, smutek i żal po stracie, zaburzenia depresyjne, tendencje autodestrukcyjne, poczucie krzywdy, poczucie winy i wstydu, specyfika zaburzeń Dorosłych Dzieci Alkoholików, uzależnienia od substancji chemicznych, uzależnienia behawioralne (seksoholizm, bulimia, hazard, itd.), współuzależnienie jako specyficzna forma przystosowania do destrukcyjnego partnera, problemy ofiar przemocy domowej, PTSD - zespół zaburzeń stresu pourazowego, problemy małżeńskie i seksualne, trudności w bliskich i dalszych relacjach, zaburzenia więzi, samotność, poczucie niskiej wartości, brak asertywności.