współpraca z psychiatrą

Psychoterapia a leczenie farmakologiczne


Zdarza się, że aby uzyskać optymalny efekt terapeutyczny, korzystne jest połączenie psychoterapii z leczeniem farmakologicznym.

Psycholog, psychoterapeuta i psychiatra to niezależne zawody. Każdy z nich ma swój zakres kompetencji i odpowiedzialności.

Psychiatra jest lekarzem medycyny ze specjalizacją z psychiatrii. Oddziaływanie psychiatryczne polega na medycznej diagnozie oraz leczeniu farmakologicznym zaburzeń psychicznych, których źródłem są uwarunkowania biologiczne i/lub genetyczne. Psychiatra, jako lekarz medycyny, jest uprawniony do wystawiania zwolnień z pracy, przepisywania leków na receptę oraz kierowania na specjalistyczne badania medyczne.

Psycholog to osoba, która ukończyła jednolite studia magisterskie na kierunku psychologia. Jest przygotowany i uprawniony do udzielania wsparcia i porad psychologicznych, psychoedukacji, dokonywania diagnozy psychologicznej w oparciu o legalne wystandaryzowane narzędzia (kwestionariusze, testy psychologiczne np. inteligencji, osobowości, neuropsychologiczne, pomiaru różnych cech i stanów itp.).

Psychoterapeuta to osoba, która ukończyła magisterskie studia humanistyczne i co najmniej 4-letnie specjalistyczne szkolenie z zakresu psychoterapii lub jest zaawansowana w takim szkoleniu. Pełne szkolenie psychoterapeutyczne według europejskich standardów obejmuje: trening teoretyczny, praktyczny, staż kliniczny, pracę pod superwizją oraz przejście własnej psychoterapii. W Pracowni Rozwiązań psychoterapia odbywa się w oparciu o integracyjny model psychoterapii. 

W uzasadnionych przypadkach współpracuję z dr n. med. Krzysztofem Staniszewskim. Dr  n. med. Krzysztof Staniszewski to lekarz, specjalista psychiatra. Doktor nauk medycznych w dziedzinie psychiatrii, pracownik naukowy Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.


Anna Grabowska - psycholog, psychoterapeuta, terapeuta par. Pomoc psychologiczna, psychoterapia indywidualna, terapia par, małżeństw, związków. Warszawa, centrum Rembertowa. Obszary problemowe: lęk i niepokój, zaburzenia lękowe, gniew i kontrola agresywnych zachowań, smutek i żal po stracie, zaburzenia depresyjne, tendencje autodestrukcyjne, poczucie krzywdy, poczucie winy i wstydu, specyfika zaburzeń Dorosłych Dzieci Alkoholików, uzależnienia od substancji chemicznych, uzależnienia behawioralne (seksoholizm, bulimia, hazard, itd.), współuzależnienie jako specyficzna forma przystosowania do destrukcyjnego partnera, problemy ofiar przemocy domowej, PTSD - zespół zaburzeń stresu pourazowego, problemy małżeńskie i seksualne, trudności w bliskich i dalszych relacjach, zaburzenia więzi, samotność, poczucie niskiej wartości, brak asertywności.