testy psychologiczne

Testy psychologiczne w Pracowni Rozwiązań

W Pracowni Rozwiązań w Warszawie można wykonać profesjonalne, rzetelne i znormalizowane testy psychologiczne. Testy mogą zostać wykonane na zlecenie lekarza, np. jako część badania w kierunku wykrycia zaburzeń i problemów psychicznych (depresja, stany lękowe, zaburzenia osobowości, psychozy), ale mogą poddać się im również osoby pragnące uzyskać wiedzę nt. swojego funkcjonowania poznawczego, poziomu inteligencji, charakterystyki osobowości, stylu radzenia sobie ze stresem itp.

Wykonanie testu obejmuje wywiad z osobą badaną, omówienie i przeprowadzenie badania, obliczenie wyników, odniesienie ich do norm oraz sporządzenie i omówienie raportu z badania.
   
Przykładowe testy psychologiczne dostępne w Pracowni Rozwiązań:

- osobowość: NEO-FFI - Inwentarz Osobowości NEO-FFI
- osobowość: ACL - Lista Przymiotnikowa ACL (Adjective Check List)
- osobowość: EPQ-R - Kwestionariusz Osobowości Eysencka EPQ-R, Kwestionariusz Osobowości Eysencka
   w Wersji Skróconej EPQ-R(S)
- osobowość: NEO-PI-R - Inwentarz Osobowości NEO-PI-R
- osobowość: SCID-5-PD Ustrukturalizowany Wywiad Kliniczny do Badania Zaburzeń Osobowości DSM-5
- osobowość w kontekście funkcjonowania zawodowego: BIP Bochumski Inwentarz Osobowościowych  
   Wyznaczników Pracy
- style radzenia sobie ze stresem: CISS - Kwestionariusz Radzenia Sobie w Sytuacjach Stresowych
- samoocena: MSEI - Wielowymiarowy Kwestionariusz Samooceny MSEI
- inteligencja emocjonalna: DINEMO - Dwuwymiarowy Inwentarz Inteligencji Emocjonalnej
- inteligencja ogólna: APIS-Z - Bateria Testów APIS-Z
- inteligencja: TMS-K - Test Matryc Ravena w Wersji Standard - forma Klasyczna i forma Plus
- temperament: FCZ-KT(R) Formalna Charakterystyka Zachowania – Kwestionariusz Temperamentu (w wersji zrewidowanej)
- temperament: PTS - Kwestionariusz Temperamentu PTS
- lęk: STAI - Inwentarz Stanu i Cechy Lęku STAI
- kompetencje społeczne: KKS - Kwestionariusz Kompetencji Społecznych
- kompetencje społeczne: PROKOS – Profil Kompetencji Społecznych
- motywacja osiągnięć: LMI Inwentarz Motywacji Osiągnięć

Jeśli mają Państwo potrzebę wykonać test, który nie jest wymieniony powyżej, prośba o kontakt telefoniczny 510186557. Z dużym prawdopodobieństwem test będzie dostępny i będzie mógł zostać wykonany.